การรักษา  
   
  ทันตกรรมแบบทั่วไป  
   
  ทันตกรรมเพื่อความงาม  
  การฟอกสีฟัน  
  การเคลือบผิวฟัน  
  การครอบฟัน  
  สะพานฟัน  
  Inlays และ Onlays  
  การอุดฟัน  
   
  ทันตกรรมรากฟันเทียม  
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับครอบฟัน
 
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับสะพาน
 
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับสะพาน
ทั้งขากรรไกร
 
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับแผงฟันปลอม
 
   
  ทันตกรรมจัดฟัน  
  การจัดฟันแบบเซรามิ  
  การจัดฟันโดย Damon  
  การจัดฟันด้านใน  
  ทการจัดฟันInvisalign  
   
  ทันตกรรมประดิษฐ์  
  ฟันปลอม  
  ครอบฟันและสะพานฟัน  
  การปลูกรากฟันเทียม  
   
  การรักษารากฟัน  
   
  การรักษาโรคเหงือก  
   
  ศัลยกรรมช่องปาก  
   
  ทันตกรรมเด็ก  
   
  ทันตกรรมป้องกัน  
   
     


  Smile Signature  
  ที่สยามสแควร์  
  เลขที่ 205/ 2-3
ถนน พญาไท
แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 
  โทร 02-658-4500  
  โทร 083-095-0219  
  แผนที่สยามสแควร์  
  อีเมล์ที่สยามสแควร์  
     
  Smile Signature  
  ที่รัชดาภิเษก  
  เลข ที่257/26, 257/27
โครงการ The Wiz Ratchada
ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400
 
  โทร 02-693-7911  
  แผนที่รัชดาภิเษก  
  อีเมล์ที่รัชดาภิเษก  
     
  Smile Signature  
  ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์  
  ห้องเลขที่ 3017 ชั้น 3 
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-721-9100
โทร : 02-721-9101
มือถือ : 091 770 9689
 
  แผนที่ ศรีนครินทร์ ซีคอน สแควร์  
     
  Smile Signature  
  ที่พหลโยธิน  
  1701/12
ถ. พหลโยธิน
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
 
  โทร 02-930-1812-3  
  แผนที่พหลโยธิน  
  อีเมล์ที่พหลโยธิน  
     
  Smile Signature  
  ที่รามอินทรา  
  เลขที่ 356,358
ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพ 10220
 
  โทร 02-943-2955  
  แผนที่รามอินทรา  
  อีเมล์ที่รามอินทรา  
     
  Smile Signature  
  ที่เซ็นทรัล West Gate (บางใหญ่)  
  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล West Gate (บางใหญ่) ห้องเลขที่ 248/1 ชั้น 2
ตำบลบางเสาหิน อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
 
  โทร 091-889-9189  
  แผนที่บางใหญ่  
  อีเมล์ที่บางใหญ่  
     
  Smile Signature  
  ที่ภูเก็ต  
  หาดป่าตอง อ.กระทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150
 
  โทร 091-889-9189  
  แผนที่ภูเก็ต  
  อีเมล์ที่ภูเก็ต  
     
     
     

การรักษา: ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

Bangkok Braces, Bangkok Orthodontist

การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งมีวิธีการจัดฟันแบบต่างๆ ดังนี้

•  จัดฟันแบบโลหะธรรมดา
•  จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน Clear Braces
•  จัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือSTb light lingual Braces
•  การจัดฟันแบบถอดออกได้โดยไม่เห็นเครื่องมือ invisalign
•  การจัดฟันแบบ Damon

ระยะเวลาสำหรับการจัดฟัน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นอายุ ปัญหาและการดูแลรักษาของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปการรักษาด้วยการจัดฟันจะใช้เวลาตั้งแต่ 6 – 30 เดือน

 

รูปแบบการจัดฟันมีดังนี้

รูปแบบการจัดฟัน
รายละเ อียด
Bangkok Braces, Thailand Braces

จัดฟันแบบโลหะธรรมดา

จัดฟันแบบโลหะธรรมดา เป็นวิธีการจัดฟันที่นิยมใช้มานาน โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาดของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึกสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

Bangkok Clear Braces

จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน

วัสดุที่ใช้ในการจัดฟันได้รับการพัฒนามากขึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจ โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการจัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้วัสดุในการจัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยลง

damon system

การจัดฟัน โดย Damon System

เครื่องมือที่ใช้มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะและเครื่องมือแบบใส ไม่ต้องใช้ยางรัดและลดระยะเวลาใส่เครื่องมือ

bangkok lingual braces

การจัดฟันด้านใน (STb light lingual)

การจัดฟันด้านใน เป็นการติดเครื่องมือบริเวณด้านหลังฟัน ช่วยให้ไม่เครื่องมือจัดฟันไม่สามารถเป็นที่สังเกตเห็นได้ขณะสนทนาหรือจากการยิ้มแย้ม การจัดฟันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันผิดปกติแต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นสามารถสังเกตุเห็นเครื่องมือจัดฟันได้

Invisalign

การจัดฟันแบบถอดออกได้โดยไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)

เป็นการจัดฟันแบบใส ถอดออกได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใดๆ บนฟัน

Clear Aligners, Essix

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบใส (Clear Retainer)

เครื่องมือคงสภาพฟัน ( retainer) เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังได้รับการจัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม

Retainers

เครื่องมือจัดฟันแบบถอดออก (Clear Aligner)

ประกอบด้วย เครื่องมือคงสภาพฟัน ( retainer) เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังได้รับการจัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม

เครื่องมือแบบถอดออกได้ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปกติเล็กน้อยได้ในบางกรณี

 

รวบรวมคำถามยอดฮิต เกี่ยวกับการจัดฟัน


ถาม   โดยทั่วไป คนไข้ควรจะรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่อไร
ตอบ     การที่จะเริ่มให้การบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่ออายุเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับ
  1) หากมีความผิดปกติของ ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาลุกลามต่อไป
  2) หากมีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งถ้าทิ้งไว้ จะทำให้มีผลต่อพัฒนาการ ของกระดูกขากรรไกร และฟันข้างเคียง และการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่เมื่อเริ่มพบเห็น ความผิดปกติ
   3) หากคนไข้มีอุปนิสัย (Oral habit) ที่ผิดปกติบางประการที่มีผลต่อพัฒนาการของกระดูกและฟัน เช่น การกลืนที่ผิดปกติ การกัดริมฝีปากและเล็บ การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก ก็ควรจะเริ่มให้การบำบัดรักษาอุปนิสัยที่ผิดปกติดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะแรกที่ตรวจพบถาม   ในกรณีที่ทันตแพทย์จัดฟันเห็นว่าคนไข้มีความจำเป็นต้องรับการบำบัดรักษา
ตั้งแต่ในวัยเด็กแต่คนไข้ละเลย และมาขอรับการบำบัดรักษาตอนโตจะเกิดผลเสียใด ๆ หรือไม่ ?
ตอบ   ผลที่อาจเกิดขึ้นมีหลายประการ ดังนี้
1)   ความผิดปกติมีความรุนแรงมากขึ้น จนทำให้เกิดความยากลำบากในการบำบัดรักษา หรือในบางรายมีความจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดขากรรไกรเข้าร่วมกับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
2)   ผลของการบำบัดรักษาอาจไม่ได้ผลดีเท่ากับการบำบัดรักษาที่เริ่มต้นเมื่อวัยเด็ก
3)   การบำบัดรักษาช่วงที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่น อาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าถาม   คนไข้ที่มาขอรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันเพื่อการจัดฟันหรือไม่ ?
ตอบ   การบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตรวจพิเคราะห์ของทันตแพทย์จัดฟัน แต่โดยทั่วไปคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกมากหรือฟันยื่นมากมักจะมีแนวโน้มที่จะต้องถอนฟัน


ถาม    เครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันมีกี่ชนิด และคนไข้สามารถเลือกเครื่องมือในการบำบัดรักษาได้หรือไม่ ?
ตอบ   เครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประการ คือ เครื่องมือชนิดติดแน่น ซึ่งจะเป็นโลหะที่ติดอยู่บนซี่ฟัน ตลอดช่วงเวลาของการบำบัดรักษา และเครื่องมือชนิดถอดได้ ซึ่งคนไข้สามารถถอดออก
และใส่ได้เอง ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดก็จะให้ผลในการบำบัดรักษาที่แตกต่างกัน การใช้เครื่องมือชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของทันตแพทย์จัดฟันถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของเครื่องมือแต่ละชนิด
 


ถาม    ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันนั้นนานเท่าใด
ตอบ   การบำบัดรักษานั้นจะยาวนานเท่าใด ขึ้นอยู่กับ ความผิดปกติที่ต้องการแก้ไขและความร่วมมือของคนไข้ หากคนไข้ให้ความร่วมมือดีผลการบำบัดรักษาก็จะออกมาดีและใช้ระยะเวลาสั้น แต่การรักษาโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีถาม    ระหว่างการรักษาคนไข้จะต้องไปพบทันตแพทย์จัดฟันบ่อยเพียงใด ?
ตอบ   โดยทั่วไปคนไข้จะต้องไปพบทันตแพทย์จัดฟัน ทุก 3-5 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงของการบำบัดรักษาถาม    ในการจัดฟันจะมีผลทำให้ฟันผุง่ายขึ้นหรือไม่ ?
ตอบ   ฟันที่ได้รับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันก็เหมือนฟันปกติทั่วไป ซึ่งหากทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผุถาม    ในระหว่างจัดฟันจะต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษใด ๆ หรือไม่ ?
ตอบ   โดยทั่วไปมักจะแนะนำให้คนไข้จัดฟันแปรงฟันและทำความสะอาดฟันหลังอาหารทุกมื้อ
ในกรณีที่ใช้เครื่องมือชนิดถอดได้ ก็ให้ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยยาสีฟันและแปรงสีฟันร่วมด้วย นอกจากนี้ก็ควรงดเว้นอาหารรสหวานจัด หรือติดฟัน ในรายที่ใช้เครื่องมือ ชนิดติดแน่น ควรงดเว้นอาหารกรอบและแข็ง
เช่น ถั่วต่าง ๆ , น้ำแข็ง เพราะมีโอกาสที่จะทำให้เครื่องมือ ที่ติดอยู่กับฟันหลุดออก อันจะมีผลให้ การบำบัดรักษายุ่งยากและไม่ได้ผลเท่าที่ควรถาม    ในการจัดฟันนั้นเจ็บมากน้อยเพียงใด ?
ตอบ   ทุกครั้งที่มีการปรับหรือเปลี่ยนลวดที่ใช้ในการจัดฟัน คนไข้จะรู้สึกตึง หรือเจ็บบ้าง ในช่วงสัปดาห์แรก ของการปรับเปลี่ยนลวดจัดฟัน แต่หากรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงผิดปกติควรกลับไปพบทันตแพทย์จัดฟันผู้ให้การบำบัดรักษาทันทีถาม    ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันนั้นแพงหรือไม่ ?
ตอบ   ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันนั้น จะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นกับชนิด ของการบำบัดรักษา
และระยะเวลาในการบำบัดรักษา ทั้งนี้คนไข้ควรสอบถาม และตกลงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด และวิธีในการชำระค่าใช้จ่ายจากทันตแพทย์จัดฟันผู้ให้การบำบัดรักษา ก่อนที่จะเริ่มต้นการบำบัดรักษา

 

ข้อมูลถาม-ตอบ เกี่ยวกับการจัดฟัน มาจากเวบไซร์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย


Free Check

Smart Smile Makoever

Smart Teeth Whitening

Smart Dental Implants

Smart Restorations

Free Xray

Smart Braces
 

Case Gallery

| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | การรักษา | ค่ารักษา | ติดต่อ | แผนที่ |
| ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ | รากฟันเทียม | ครอบฟัน และ สะพานฟัน | เคลือบผิวฟัน | ขัดฟัน |
| จัดฟัน | ทำฟัน | ทันตแพทย์ | ดัดฟัน | จัดฟันแบบใส | จัดฟัน Damon3 | จัดฟันด้านใน STb light Lingual | จัดฟัน invisalign |
| รากฟันเทียม | ฟอกสีฟัน ซูม | ฟอกฟันขาว ไปรท์สมาย | คลินิกทันตกรรม | โรงพยาบาลฟัน | ครอบฟัน | สะพานฟัน |
   
ศูนย์ทันตกรรม ทำฟัน จัดฟัน รากฟันเทียม คลินิก รักษาฟัน ทันตกรรม
จัดฟัน จัดฟันด้านใน จัดฟันแบบใส โรงพยาบาลฟัน คลินิกทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรม ทันตแพทย์ คลินิก ทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรม ทันตแพทย์
  © Copyright 2002 BIDC @ Siam Square (Bangkok Dental Group). All Rights Reserved.