การรักษา  
   
  ทันตกรรมแบบทั่วไป  
   
  ทันตกรรมเพื่อความงาม  
  การฟอกสีฟัน  
  การเคลือบผิวฟัน  
  การครอบฟัน  
  สะพานฟัน  
  Inlays และ Onlays  
  การอุดฟัน  
   
  ทันตกรรมรากฟันเทียม  
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับครอบฟัน
 
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับสะพาน
 
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับสะพาน
ทั้งขากรรไกร
 
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับแผงฟันปลอม
 
   
  ทันตกรรมจัดฟัน  
  การจัดฟันแบบเซรามิ  
  การจัดฟันโดย Damon  
  การจัดฟันด้านใน  
  ทการจัดฟันInvisalign  
   
  ทันตกรรมประดิษฐ์  
  ฟันปลอม  
  ครอบฟันและสะพานฟัน  
  การปลูกรากฟันเทียม  
   
  การรักษารากฟัน  
   
  การรักษาโรคเหงือก  
   
  ศัลยกรรมช่องปาก  
   
  ทันตกรรมเด็ก  
   
  ทันตกรรมป้องกัน  
   
     


  Smile Signature  
  ที่สยามสแควร์  
  เลขที่ 205/ 2-3
ถนน พญาไท
แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 
  โทร 02-658-4500  
  โทร 083-095-0219  
  แผนที่สยามสแควร์  
  อีเมล์ที่สยามสแควร์  
     
  Smile Signature  
  ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์  
  ห้องเลขที่ 3017 ชั้น 3 
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-721-9100
โทร : 02-721-9101
มือถือ : 091 770 9689
 
  แผนที่ ศรีนครินทร์ ซีคอน สแควร์  
     
  Smile Signature  
  ที่พหลโยธิน  
  1701/12
ถ. พหลโยธิน
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
 
  โทร 02-930-1812-3  
  แผนที่พหลโยธิน  
  อีเมล์ที่พหลโยธิน  
     
     
     

การรักษา : ทันตกรรมแบบทั่วไป

Bangkok Dentist, Thailand Dentistทันตกรรมแบบทั่วไป

  • การตรวจวินิฉัย การถ่ายเอ๊กซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา
  • การขัดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • การอุดฟัน

ทันตกรรมแบบทั่วไป

Thailand Checkup

การตรวจวินิจฉัย เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับทันตกรรมสมัยใหม่ ช่วยในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด

Bangkok Tooth Scaling

การขัดฟัน ด้วยผงขัดที่ผสมฟลูออไรด์ เพื่อกำจัดคราบอาหารหรือหลัง ขูดหินปูน ทำให้ผิวฟันเรียบรื่นยากที่ คราบอาหารหรือ หินปูนกลับมาติดอีกครั้ง

Bangkok Scaling

การขูดหินปูน เป็นวิธีการทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยกำจัดคราบหินปูนที่ติดบนผิวฟันซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ

การอุดฟัน เป็นการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุอมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือ Inlays & Onlays

บางกอก เด็นทัล กรุ๊ป เป็นคลินิกปลอดอมัลกัม

Smart Smile Makoever

Smart Teeth Whitening

Smart Dental Implants

Smart Restorations

Free Xray

Smart Braces
 

Case Gallery

| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | การรักษา | ค่ารักษา | ติดต่อ | แผนที่ |
| ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ | รากฟันเทียม | ครอบฟัน และ สะพานฟัน | เคลือบผิวฟัน | ขัดฟัน |
| จัดฟัน | ทำฟัน | ทันตแพทย์ | ดัดฟัน | จัดฟันแบบใส | จัดฟัน Damon3 | จัดฟันด้านใน STb light Lingual | จัดฟัน invisalign |
| รากฟันเทียม | ฟอกสีฟัน ซูม | ฟอกฟันขาว ไปรท์สมาย | คลินิกทันตกรรม | โรงพยาบาลฟัน | ครอบฟัน | สะพานฟัน |
   
ศูนย์ทันตกรรม ทำฟัน จัดฟัน รากฟันเทียม คลินิก รักษาฟัน ทันตกรรม
คลินิก ทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรม ทันตแพทย์
  © Copyright 2002 BIDC @ Siam Square (Bangkok Dental Group). All Rights Reserved.