การรักษา  
   
  ทันตกรรมแบบทั่วไป  
   
  ทันตกรรมเพื่อความงาม  
  การฟอกสีฟัน  
  การเคลือบผิวฟัน  
  การครอบฟัน  
  สะพานฟัน  
  Inlays และ Onlays  
  การอุดฟัน  
   
  ทันตกรรมรากฟันเทียม  
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับครอบฟัน
 
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับสะพาน
 
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับสะพาน
ทั้งขากรรไกร
 
  การปลูกรากฟันเทียม
เพื่อรองรับแผงฟันปลอม
 
   
  ทันตกรรมจัดฟัน  
  การจัดฟันแบบเซรามิ  
  การจัดฟันโดย Damon  
  การจัดฟันด้านใน  
  ทการจัดฟันInvisalign  
   
  ทันตกรรมประดิษฐ์  
  ฟันปลอม  
  ครอบฟันและสะพานฟัน  
  การปลูกรากฟันเทียม  
   
  การรักษารากฟัน  
   
  การรักษาโรคเหงือก  
   
  ศัลยกรรมช่องปาก  
   
  ทันตกรรมเด็ก  
   
  ทันตกรรมป้องกัน  
   
     


  Smile Signature  
  ที่สยามสแควร์  
  เลขที่ 205/ 2-3
ถนน พญาไท
แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 
  โทร 02-658-4500  
  โทร 083-095-0219  
  แผนที่สยามสแควร์  
  อีเมล์ที่สยามสแควร์  
     
  Smile Signature  
  ที่รัชดาภิเษก  
  เลข ที่257/26, 257/27
โครงการ The Wiz Ratchada
ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400
 
  โทร 02-693-7911  
  แผนที่รัชดาภิเษก  
  อีเมล์ที่รัชดาภิเษก  
     
  Smile Signature  
  ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์  
  ห้องเลขที่ 3017 ชั้น 3 
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-721-9100
โทร : 02-721-9101
มือถือ : 091 770 9689
 
  แผนที่ ศรีนครินทร์ ซีคอน สแควร์  
     
  Smile Signature  
  ที่พหลโยธิน  
  1701/12
ถ. พหลโยธิน
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
 
  โทร 02-930-1812-3  
  แผนที่พหลโยธิน  
  อีเมล์ที่พหลโยธิน  
     
  Smile Signature  
  ที่รามอินทรา  
  เลขที่ 356,358
ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพ 10220
 
  โทร 02-943-2955  
  แผนที่รามอินทรา  
  อีเมล์ที่รามอินทรา  
     
  Smile Signature  
  ที่เซ็นทรัล West Gate (บางใหญ่)  
  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล West Gate (บางใหญ่) ห้องเลขที่ 248/1 ชั้น 2
ตำบลบางเสาหิน อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
 
  โทร 091-889-9189  
  แผนที่บางใหญ่  
  อีเมล์ที่บางใหญ่  
     
  Smile Signature  
  ที่ภูเก็ต  
  หาดป่าตอง อ.กระทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150
 
  โทร 091-889-9189  
  แผนที่ภูเก็ต  
  อีเมล์ที่ภูเก็ต  
     
     
     

การรักษา: ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

Bangkok Implantologistการปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟัน ซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไทททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใดๆ

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที: เป็นวิธีการที่ผู้เข้ารับบริการสามารถได้รับการปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีหลังได้รับการถอนฟัน
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน: เป็นการปลูกรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟันหรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา)ทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม ซึ่งผู้เข้ารับบริการจะสามารถมีฟันสำหรับใช้งานได้ทันที
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป: การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปสามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ที่มีความต้องการที่จะทดแทนฟันที่สูญเสียไปอย่างถาวร

การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันสามารถทำได้ขึ้นกับคุณภาพกระดูก และ สุข ภาพช่องปากของแต่ละคน . ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา

 

การทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยการปลูกรากฟันเทียมประเภทต่างๆ

 

การทดแทนฟัน 1 ซี่

Bangkok Single Implant

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชิ้น คือ รากฟันเทียมไททาเนียม เสายึด (abutment) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมรากฟันเทียมและครอบฟัน โดยในการติดยึดครอบฟัน สามารถทำได้ด้วยการใช้กาวพิเศษที่ใช้ทางทันตกรรม หรือด้วยการสกรู (screw) ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ช่วยให้การผลิตวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบและเทคนิคในการปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยรากฟันเทียมได้รับการปรับปรุงรูปร่างให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันไปให้เหมาะสมกับสภาพช่องปาก กระดูกรองรับฟันและตำแหน่งที่จะทำการฝังของแต่ละบุคคล ช่วยให้ระดับการประสบความสำเร็จในการปลูกรากฟันเทียมมีอัตราที่สูงมากขึ้น

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) การปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้จะรวมถึงการทำครอบฟันบนรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไป โดยการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมจะเป็นวิธีการทดแทนแบบถาวรมีอายุการใช้งานที่นาน และมีประสิทธิภาพการใช้งานและมีความสวยงามใกล้เคียงกับฟันตามธรรมชาติอีกด้วย

 

การทดแทนฟันหลายซี่

Thailand Dental Implants, Fixed Bridge

กรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งที่ไม่ติดต่อกัน การทดแทนฟันเหล่านั้นด้วย การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับกรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณเดียวกันและมีตำแหน่งฟันที่ติดกัน การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน จะเป็นวิธีการทดแทนฟันเหล่านั้นที่ดีวิธีการหนึ่ง เนื่องจากรากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงสามารถรองรับการบดเคี้ยวของฟันได้มากกว่าหนึ่งซี่ วิธีการจะมีความใกล้เคียงกับการทำสะพานฟันแบบธรรมดา จะมีข้อแตกต่างเพียงการทำสะพานฟันแบบธรรมดาจะเป็นการเพิ่มการรับแรงบดเคี้ยวบนฟันจริงให้ต้องรับงานมากขึ้น ขณะที่รากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงจึงไม่มีผลในการต้องรับแรงที่มากขึ้น

 

 

 

 

การทดแทนฟันทั้งทั้งขากรรไกร

การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานแบบทั้งขากรรไกร

Thailand Dental Implant, Fixed Bridge

การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานแบบทั้งขากรรไกร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน การทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมด หรือ ทั้งขากรรไกร (บน และ/หรือ ล่าง) นั้น สามารถทำได้ด้วยการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานและความสวยงามเท่าเทียมกับฟันแท้จริงตามธรรมชาติ หรืออาจดีกว่าในบางครั้ง โดยวิธีการนี้จะเป็นการทดแทนแบบถาวร มีความมั่นคงแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับการใส่แผงฟันปลอม ดังนั้นวิธีการนี้จึงเปรียบ เสมือนฟันชุดใหม่ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ

การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม

Bangkok Dental Implant, DentureThailand Dental Implant, Denture

การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม เป็นวิธีการทดแทนฟันอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงให้แก่แผงฟันปลอมไม่ให้หลุดลื่นได้โดยง่าย และด้วยการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมช่วยให้การประดิษฐ์แผงฟันปลอมนั้น สามารถทำด้วยขนาดที่เล็กลงและเพิ่มความสะดวกสบายขณะสวมใส่ได้อีกด้วย เนื่องจากขนาดของวัสดุที่ใช้ยึดแผงฟันปลอมกับรากฟันเทียมนั้นมีขนาดเล็กและให้ความมั่นคงสูง ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ต้องการทดแทนฟันจำนวนมาก และสามารถถอดออกได้

 

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและคุณภาพชีวิต
 • ลดขนาดและรูปร่างพร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแก่สะพานฟันและฟันปลอม
 • ลดปัญหาการเสียเนื้อฟันซึ่งมีความจำเป็นในการทำสะพานฟันแบบทั่วไป
 • ความแข็งแรงและมั่นคงของรากฟันเทียมช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวทำให้สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจรวมถึงประสิทธิภาพในการออกเสียงและสนทนา
 • มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป
 • ช่วยป้องกันการสูญเสียฟันบริเวณข้างเคียงและกระดูกรองรับอันเกิดจากการสูญเสียฟัน
 • ช่วยส่งเสริมบุคลิก ทำให้แลดูอ่อนเยาว์ และให้ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติ
 • ช่วยให้สุขภาพของช่องปากดีขึ้น
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีความทนทานสูง
 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม
Thai Dental Implants

 

ระบบรากฟันเทียม

รากฟันเทียม มีหลายยี่ห้อ โดบางกอก เด็นทัล กรุ๊ย เลือกยี่ห้อที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

Brand
Implant System Models
ADA Approved
Straumann
ITI Straumann Implant System
ใช่
Nobel Biocare
Replace Select Straight & Tapered
-
Branemark
ใช่
Perfect
-
Direct
-

 

More Information on Dental Implants

Free Check

Smart Smile Makoever

Smart Teeth Whitening

Smart Dental Implants

Smart Restorations

Free Xray

Smart Braces
 

Case Gallery

| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | การรักษา | ค่ารักษา | ติดต่อ | แผนที่ |
| ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ | รากฟันเทียม | ครอบฟัน และ สะพานฟัน | เคลือบผิวฟัน | ขัดฟัน |
| จัดฟัน | ทำฟัน | ทันตแพทย์ | ดัดฟัน | จัดฟันแบบใส | จัดฟัน Damon3 | จัดฟันด้านใน STb light Lingual | จัดฟัน invisalign |
| รากฟันเทียม | ฟอกสีฟัน ซูม | ฟอกฟันขาว ไปรท์สมาย | คลินิกทันตกรรม | โรงพยาบาลฟัน | ครอบฟัน | สะพานฟัน |
   
ศูนย์ทันตกรรม ทำฟัน จัดฟัน รากฟันเทียม คลินิก รักษาฟัน ทันตกรรม
คลินิก ทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรม ทันตแพทย์
  © Copyright 2002 BIDC @ Siam Square (Bangkok Dental Group). All Rights Reserved.